Kantsten - glidgjutna

Profilbetong gjuter kantstenar på redan befintliga kanter eller i form av nya glidgjutna kantstenar.

Vi erbjuder följande kantstenar och låga profiler:

Avvisande kantsten - För mindre trafikerade vägar

  • Denna kantsten används som trottoarkant på mindre trafikerade vägar, t.ex. i bostadsområden, där det är lågt slitage.
  • Höjd: 130 mm
  • Bredd: 130 mm

Avvisande kantsten - För trottoarkanter och refuger

  • Den mest använda kantstenen för trottoarkanter, refuger och liknande på starkt trafikerade vägar med högt slitage.
  • Höjd: 160 mm
  • Bredd: 130 mm

Avvisande kantsten - Före asfaltering av slitlagret

  • Denna kantsten används där det är mest lämpligt att gjuta kantstenar före asfaltering av slitlagret.
  • Höjd: 190 mm
  • Bredd: 130 mm
Bild på Thore Kolltveit, kontaktperson för NCC Profilbetong. Foto/illustration: Okänd
Thore Kolltveit

Profilbetong