Vägräcken, kantsten och mittbarriärer med NCC Profilbetong®

Ett alternativ till traditionella vägräcken, vajerräcken och mittbarriärer av prefabricerad betong.

Vi introducerar så kallad Profilbetong, det vill säga räcken och kantsten av horisontellt glidformsgjuten betong. Profilbetong är sedan april 2017 CE-märkt.

I Norge har man framför allt använt NCC Profilbetong i tunnlar men även på gator och vägar, inte minst där man eftersträvat att klara varierande och ganska snäva radier på räckena.

Det är också möjligt använda den här tekniken för att renovera gamla stödmurar eller kanträcken, där man placerar formen över den gamla muren och gjuter in den.

Varför ska du välja Profilbetong?

Säkerhet

Betongprofilerna i homogen betong är helt klart den mest solida räckestypen jämfört med stål och vajerlösningar.

Snabbt och effektivt

Gjutformen kan anpassas efter kundens önskemål/behov. Tidsbesparande, snabbt och effektivt utförande.

Livstidskostnad

Räckestypen är gjuten av högkvalitativ betong som har stor motståndskraft mot kemiska och mekaniska belastningar och tål många nedfrysnings-/upptiningsprocesser. Detta ger en räckestyp som behåller kvaliteten i många år.

Tillgänglighet

Teamet som arbetar med NCC Profilbetong når alla platser i Norden inom loppet av 2 dagar. Produktionen kan börja efter några få timmar med riggning eftersom grundarbetet är färdigt.

“Glidformsgjutna betongräcken är det säkerhetsmässigt bästa alternativet bland vägräcken på marknaden idag. I tillägg, även det alternativ som har lägst livscykelkostnad.”

- SBUF slutrapport "Glidformsgjutna vägbarriärer – jämförelser mot alternativa vägbarriärer" 2016.01.21

Bild på Thore Kolltveit, kontaktperson för NCC Profilbetong. Foto/illustration: Okänd
Thore Kolltveit

Profilbetong

Närbild på ett betongräcke. Foto/illustration: Joakim Kröger
Betongräcken

Solida och flexibla mittdelar och sidoräcken i betong.

Närbild på arbete med kantsten. Foto/illustration: Joakim Kröger
Kantsten - glidgjutna

Profilbetong gjuter kantstenar på redan befintliga kanter eller i form av nya glidgjutna kantstenar.

Betongarbete inuti en tunnel. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Räcken och kantsten i tunnlar

NCC producerar sidoräcken och vägrenar längs sidorna i tunnlar.