VA-process – rent dricksvatten och inga utsläpp av föroreningar i naturen ska vara en självklarhet

Dricksvatten- och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. NCC:s långa erfarenhet, vår unika specialistkompetens och vår förmåga hantera komplexa stora projekt ger våra kunder bäst förutsättningar för ett lyckat VA-projekt.

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. Exempelvis så är läkemedelsrening något som många kommuner ser behov av. För ett bra resultat krävs hög kompetens och erfarenhet inom bygg, process och maskin.

Vi är specialister på rening

NCC har lång erfarenhet inom VA och specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. 

NCC:s specialistavdelning Vatten & Miljöteknik tillsammans med NCC:s lokala avdelningar bildar en unik aktör inom VA-branschen och kan hantera helheten från ax till limpa i ett VA-projekt. Byggkompetensen, i kombination med djup process- och maskinkompetens skapar mervärde i projektets alla faser.

Genom att ha en organisation som alltid medverkar, med samma personal, i VA-projekten kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring mellan projekten. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

Optimera ditt VA-projekt

Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta
samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras
förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten. Ni som kund får en partner för helheten, ett säkrare projekt, en smidigare resa och såklart mer renat vatten för pengarna. Partnering är alltså inte att köpa grisen i säcken som många tror

NSVA Vattentorn 2020 lowres Foto Anders Kjellberg
Vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC Helsingborgs nya vattentorn. I uppdraget ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Vattentornet har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.
Vattenverk, Tanum

Vattenförbrukningen i Tanums kommun har under de senaste åren ökat avsevärt med störst belastning under sommarhalvåret. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk

IMG_0260
Överbyggnad av reningsverket i Helsingborg

På uppdrag av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har NCC byggt om och över delar av reningsverket i centrala Helsingborg. Överbyggnaden har gjorts för att möjliggöra nya området Oceanhamnen bredvid reningsverket. I uppdraget ingår även tillbyggnad för Recolab för hantering av det nya avloppssystem som införs i Oceanhamnen.

Vattenverk med en brun fasad. I förgrunden en strand, i bakgrunden skog. Foto/illustration: Okänd
Vattenverk, Kungälv

NCC har byggt Kungälvs nya vattenverk utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Behovet av dricksvatten ökar i takt med att invånarna blir fler i kommunen. Råvaran tas direkt från Göta älv och verket kommer att leverera vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har på uppdrag av Käppalaförbundet renoverat och byggt om Antuna pumpstation.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behövde det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.