Modern och säljande handel - Future Retail by NCC®

Ett lyckat handelsprojekt sätter slutkunden i centrum. Genom vårt koncept Future Retail by NCC® utvecklar vi gallerior och handelsplatser där människor vill handla, äta, umgås och stanna längre.

Spelplanen för detaljhandeln har förändrats. Den moderna handelsplatsen handlar om mer än ren konsumtion. Mat, dryck, upplevelser och umgänge jämte högklassig service förvandlar handelsplatsen till ett extra vardagsrum. För att människor ska söka sig dit måste även läget vara rätt.

Mötesplats - handelsplats

Grunden till en lyckad handelsplats består av att utifrån det aktuella läget ta reda på vad människorna som väntas handla där vill ha. Vi tar reda på vilka de är, vad de gillar, vad de saknar och vilka behov de kan tänkas ha i framtiden. Samtidigt måste butikslokalerna leva upp till höga krav gällande såväl arbetsmiljö och miljöprestanda som skyltläge och närhet till kommunikationer. I centrum står slutkunden och medarbetarna vars arbetsmiljö består av butikslokalen. Processen genom vilken vi utvecklar framtidens handelsplatser heter Future Retail by NCC®.

Rätt läge för nyetablering

Butikslokalers läge och utformning blir allt viktigare för att locka konsumenter. Gallerior har blivit mer än en plats att göra inköp och uträtta ärenden på. De har blivit mötesplatser. Upplevelser och miljön spelar en allt mer avgörande roll för om besökarna ska välja att vända på klacken i entrén eller stanna kvar. För att kunna utveckla handelsplatser som håller i längden behöver vi känna till konsumenternas behov i dag och framöver.

Tack vare vårt samarbete med analytiker och trendspanare vet vi vad som skapar flöden av människor och vilka geografiska lägen som är aktuella nu och i framtiden. Men framförallt träffar och intervjuar vi hundratals potentiella kunder redan innan spaden sätts i jorden. Tillsammans med dig utvecklar vi butikslokaler i rätt läge och i lokaler med god arbetsmiljö.