Moderna och effektiva lager - Future Logistics by NCC®

Strategiskt läge, sänkta energikostnader och skräddarsydda lokaler utifrån din verksamhet. När du väljer att flytta till en logistikfastighet vi utvecklat märker du effekt direkt.

Med rätt lagerlösning och rätt läge ökar lönsamheten. Våra lägen är Sveriges bästa. Ditt nya lager skapar vi utifrån din verksamhet. Tillsammans arbetar vi genom processen Future Logistics by NCC® mot ett gemensamt mål om att skapa en flexibel, energieffektiv och sund arbetsmiljö för dig och dina kollegor. Det gäller såväl lagret som det tillhörande kontoret. Dina medarbetare ska trivas, må bra och prestera väl i de arbetsmiljöer vi utvecklar. Hälsosamma inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och påverkar effektivitet och produktivitet hos din personal positivt.

Effektivt lager

Den inre och yttre logistiken anpassas för att optimera arbetsflödet. Med en genomtänkt planlösning och tillräckligt många lastportar blir verksamheten mer effektiv. Logistikbranschen utvecklas snabbt, därför gäller det att framtidssäkra redan i dag. Tillräcklig bärighet i golven och rätt pelarindelning är också nödvändigt. När takhöjden är 11,7 meter går det att stapla upp till 8 pallar högt. Genom att välja en gångbredd om 2,9 meter istället för det vanligare om 3,2 till 3,8 meter, räcker en mindre lokal för samma antal pallar. Det betyder att du får lägre kostnader vilket sedermera leder till en bättre ekonomi.

“Vi har skapat en helt ny, funktionsindelad organisation som snabbt kan anpassas efter de arbetsuppgifter som ska utföras. Vi vill vara flexibla och effektiva, därför behöver vi en byggnad som stöttar vårt arbetssätt”

- Fredrik Lycke, vd på Amring som flyttat till nybyggda lokaler i Göteborgs hamn.