Fastighetsutveckling på NCC

Den starka urbaniseringen och tillväxten i storstäderna fortsätter att driva efterfrågan på hållbara och attraktiva fastigheter, ett område där NCC ligger i framkant.

Vårt fastighetsutvecklingserbjudande är omfattande då vi skapar miljöer som stöder klimatet och omgivningarna, arbetsplatser som utvecklar och främjar välbefinnande för användare och inkluderande städer för alla invånare.

Dessutom utvecklar vi fastigheter utifrån högsta hållbarhetsstandard och arbetar med internationella miljöcertifieringar som till exempel BREEAM och DGNB. En miljöcertifierad byggnad vinner alla på – fastighetsägare, hyresgäster och samhället.