Kom i mål med att bygga ny idrottshall

Idag är en dryg tredjedel av alla svenskar mellan sju och sjuttio år aktiva medlemmar i en idrottsförening. Andelen idrottande ungdomar är hela sjuttio procent. Tendensen är tydlig – behovet av träningstider för alla ökar. För att möta behovet behövs flera idrottshallar.

Efter att ha byggt ett stort antal idrottshallar vet vi vilka lösningar och funktioner som fungerar bra. Det är erfarenheter som vi tar med oss in i planeringen av varje nytt projekt. Våra idrottshallar uppfyller de krav som ställs på fullgoda tränings- och tävlingshallar inom ett brett spann av idrotter.

Bygga idrottshall

Våra idrottshallar utgår från en flexibel grundkonstruktion som lätt kan anpassas utifrån idrott och storlek. Gemensamt för samtliga varianter är en hög inbyggd funktionalitet där vi utgått från både idrottsutövarens behov och förvaltarens krav på smidigt underhåll.

Funktioner, tekniska lösningar och material har genomgående mycket hög kvalitet och prestanda. Det gör det också smidigt att miljöcertifiera, klimatdeklarera och klimatkompensera idrottshallen.

Bygga badanläggning

NCC har bred erfarenhet av att bygga badanläggningar. För att kvalitetssäkra den tekniskt komplicerade uppgiften har vi en specialistenhet inom området som verkar över hela landet, läs mer om våra badhuskoncept.

Badanläggningar är ofta en kostsam affär, och vi lägger stor vikt vid ekonomisk insikt och kontroll i projektets alla faser. Att samla erfarenheter och kunskaper i en organisation är en stor tillgång för våra kunder.

Kostnadsbedömning, med hög säkerhet redan i programskedet, är något som ger ditt projekt en realistisk ram och en bra start.

Dagens förutsättningar ställer högre krav på beständiga, tekniska lösningar och miljöanpassning. Bland annat innebär högre vatten- och lufttemperaturer och ökad belastning på badanläggningens reningsanläggningar nya utmaningar. Vi hjälper dig att göra din badanläggning attraktiv, funktionell och tillgänglig för alla.

Bygga bollhallar

NCC Bollhall är en standardiserad allaktivitetshall med inriktning på bollsporter – handboll, minihandboll, innebandy och minibasket. Trots en hög standardisering finns ett flertal valmöjligheter. NCC Bollhall kan till exempel byggas ut med läktare och umgängesytor som klubbrum eller kafé. Även exteriör och interiör kan anpassas så att hallen får ett unikt utseende.

Fakta NCC Bollhall

• Allaktivitetshall om 1 609 kvm
• Innermått 44x26 m och fri takhöjd på 7 m
• Fullmåtts handbollsplan 40x20 m
• Tvärplaner för minihandboll och minibasket
• 4 omklädningsrum, 446 kvm
• Ventilation, belysning och golv för bollsport och skolidrott
• Utrymme längs långsidan för publik, förvaring m.m.
• Tillgänglighetsanpassad
• Olika fasadkulörer att välja mellan
• Certifierad enligt Miljöbyggnad silver
• Uppehållsdel med pentry

Exempel på tillval

• Basketkorgar
• Sittplatsläktare/förråd längs långsidan för 50–100 personer
• Större åskådarläktare, fast eller skjutbar, för upp till 150 personer
• Ridåvägg
• Extra yta för klubbrum, kafé eller liknande
• Annat fasadmaterial
• Utökad pentryutrustning

Bild på Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Stefan Munck

Chef Marknad & Partnering, NCC Building Sweden