Design Alfa – många små lägenheter

Svanenmärkta flerbostadshus i tre till fyra våningar till bra pris och med hög kvalitet och kort byggtid.

Design Alfa är, liksom Design Quatro, en av våra 3-4 våningshus. Den innehåller många små lägenheter och är en fyrspännare, det vill säga har fyra lägenheter per plan. Huset har entré från två sidor och en s.k. tyst sida vilket gör dem lättplacerade på olika tomter.

Balkonger och helkaklade badrum

I de flesta lägenheterna finns balkong, boende på entréplan har uteplats i marknivå. Lägenheterna är yteffektiva och har hög standard med helkaklade badrum, trägolv, stora fönster, rundgång och en utformning som ger ett modernt, ljust boende. All förvaring ryms inne i varje lägenhet för att skapa ökad trygghet för de boende.

Smarta lösningar

Byggnaden har en isolerad tung stomme av platsgjuten betong. Även bjälklag består av betong. Våtrum och kök bildar tillsammans en kärna i de större lägenheternas mitt. För att underlätta drift ligger alla installationer samlade i lättåtkomliga kanaler, som döljs snyggt i inomhusmiljön.

Lättmöblerat

Ventilation och luftburen värme distribueras genom lägenhetsbaserade värmeväxlare. Lägenheterna behöver alltså inte radiatorer, vilket också gör dem lättmöblerade.

Lägenheter:

  • 1 r.o.k. om ca 34 kvm BOA
  • 2 r.o.k. om ca 49-66 kvm BOA
  • 3 r.o.k. om ca 75-82 kvm BOA
Bild på Dennis Berglund, Ansvarig NCC Design, NCC Building Sweden
Dennis Berglund

Ansvarig NCC Design, NCC Building Sweden