NCC Green Asphalt® - en miljövänlig lågtempererad varmasfalt

Lågenergiasfalten NCC Green Asphalt, är en av många miljöanpassade produkter som NCC har utvecklat de senaste åren. Genom att vidareutveckla metoderna för asfalttillverkning och blandning, har vi lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna med en grön och energisnål asfalt är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.

Hemligheten bakom NCC Green Asphalt är en vidareutveckling av metoderna för tillverkning och blandning. Vi har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.

“Hemligheten bakom NCC Green Asphalt är en vidareutveckling av metoderna för tillverkning och blandning. Vi har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Miljövinsterna är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid.”

- Daniel Tegin

Daniel Tegin

Försäljning- och marknadschef, Asfalt Sverige, NCC Industry