Vattenkraft, dammrenovering Hylte dammar, Hyltebruk

NCC rustar tillsammans med Statkraft upp dammanläggningen i Hyltebruk, Halland. Anläggningen genomgår dammsäkerhetshöjande åtgärder och anpassas för att klara större vattenmängder. Ordervärdet uppgår till 150 MSEK.

Dammanläggningen i Hyltebruk byggdes i början av 1900-talet och behöver rustas upp. Anläggningen ska också moderniseras och säkras så att den anpassas till förändrat klimat med ökade mängder vatten och kraftigare nederbörd.

Uppdraget sker i samverkan mellan NCC och Statkraft och går ut på att konstruera en ny damm i betong, nya utskov och en jorddamm. NCC ska även förstärka dammslänterna samt installera instrument för att kunna övervaka dammen.

– Uppdraget är intressant och ligger i tiden då många svenska dammar behöver göra motsvarande anpassningar. Det är ett tekniskt avancerade arbete där NCC:s tidigare erfarenhet från liknande projekt kommer väl till pass, säger Lars Eriksson.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigt till sommaren 2020.

Bild på Ola Daleke, chef Tung Industri, NCC Infrastructure Foto/illustration: Erik Mårtensson
Ola Daleke

Affärschef Tung Industri, NCC Infrastructure