Finspångs vårdcentrum samlar all vård under ett och samma tak

I nära samverkan med Region Östergötland bygger NCC ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden ska samla all vård under ett och samma tak – tryggare och enklare för patienterna och ökad möjlighet för personalen att samverka.

Sjukvården blir allt mer avancerad. Det ställer nya krav på vårdlokalerna. I Finspång har region Östergötland satsat på en byggnad som till och med bidrar till att utveckla både regionens och Finspångs kommuns vårdverksamhet. Vi på NCC har varit med och drivit projektet i partnering tillsammans med kunden. Gemensamt har vi tagit fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojekterat huset.

All vård under ett tak

Den nya byggnaden omfattar cirka 17 000 kvadratmeter fördelat på fem våningar med plats för:

  • vårdcentral med laboratorium
  • barn- och ungdomsmottagning
  • kvinnohälsan och barnavårdscentral
  • rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds rehab
  • Finspångs kommuns korttidsavdelning
  • närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet

Byggnaden kommer även att miljöklassas enligt Miljöbyggnad silver.

Ett framgångsrikt samarbete

Finspångs vårdcentrum är ett av NCC:s bästa partneringprojekt och ett bevis för att resultatet blir ännu bättre genom att arbeta i samverkan och när projektdeltagarna trivs tillsammans.

I det här projektet har vi kunnat erbjuda en kompetent och erfaren lokal organisation där flera nyckelpersoner till och med bor i eller nära Finspång. Det vet vi skapar ett ännu högre engagemang för projektet och är viktigt för oss att kunna erbjuda en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.

En av våra specialiserade partneringledare har stöttat samverkan i projektet ända sedan starten. Det har lett till att alla sätter projektets bästa främst och att största möjliga ekonomiska nytta har blivit projektets mantra. Med detta för ögonen kommer vi att leverera ett vårdcentrum som uppfyller allas förväntningar och som ryms inom kundens budget.

Samarbete med verksamheten

För oss på NCC är det viktigt att inkludera de vi bygger för i processen. Därför har vi haft ett nära samarbete med verksamheten under hela projektet. Till Finspångs vårdcentrum hade beställaren redan tagit fram ett rumsfunktionsprogram, RFP, som vi har utvecklat i nära samverkan med verksamheten. Utvecklingen går snabbt i sjukvården, och för att vi ska kunna lämna över något som fortfarande är modernt är det viktigt att kommunicera med verksamheten. Under projekteringen deltog verksamhetsrepresentanter i alla forum som rörde verksamheten i huset

Intressentfokuserad granskning

För att säkerställa att viktiga funktioner för en effektiv drift av vårdcentrumet finns med har vi genomfört olika scenarioanalyser. Intressentfokuserad granskning innebär att vi som entreprenör går igenom designen tillsammans med arkitekt, beställare och verksamhet. Med hjälp av fiktiva personer som Eva, Hugo, en sjuksköterska och en driftskötare går vi tillsammans igenom flödet och funktionen i huset. På det här sättet får både vi som entreprenör, beställaren och slutkunden bekräftat att vi har tänkt rätt. För verksamheten är det ett bra sätt att lära känna sitt hus redan innan det har börjat att byggas. Dessutom sker granskningen i skeden när det fortfarande är möjligt att göra förändringar utan att det behöver påverka slutkostnaden.

Smidig logistik

Logistiken är dimensionerande för hur lång tid ett byggprojekt tar att genomföra. I Finspång, där partneringandan genomsyrar allt vi gör, valde vi en gemensam lösning även när det gäller logistik. NCC:s logistiker har ansvarat både för planering av arbetsområde och leveranser, men också hyrverktyg, liftar och ställningar för hela projektet. På det viset har vi varit säkra på att allt håller rätt kvalitet och har giltiga tillstånd, och framförallt – att det skickas tillbaka när det inte används. Här finns mycket pengar att spara för projektet.

Social hållbarhet

NCC vill inte vara en dussinbyggare, utan en samhällsbyggare. Därför är det stimulerande att arbeta tillsammans med kunder som ställer krav utöver det vanliga. I Finspångs vårdcentrum har vi en social agenda, där vi till exempel ställer krav på både oss själva och våra underentreprenörer att agera socialt hållbart. På det viset har projektet lett till att tre unga människor har fått jobb. Dessutom har elever från den lokala gymnasieskolans byggprogram ett antal utbildningstimmar på arbetsplatsen under ledning av en av våra arbetsledare och vi har arrangerat barnens byggskola för att locka framtidens medarbetare till branschen

Mats Karlsson

Projektchef, NCC Building Sweden