Utbyggnad av järnväg, Umeå hamn

NCC ska på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB, INAB, förbättra hamnlogistiken och utöka kapaciteten av gods mellan järnväg och hamn i Umeå. I uppdraget ingår bland annat att lägga cirka tre kilometer nya järnvägsspår.

– Vi vill öka kapaciteten i Umeå hamn med effektivare och mer miljövänliga godstransporter och bättre logistik. Det kommer även stärka konkurrenskraften för näringslivet i övre Norrland. Avsikten är att skapa en mer långsiktig och hållbar logistiklösning för både hamnen och järnvägen som efterfrågas av näringslivet, säger Bertil Hammarstedt, vd på INAB.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och innebär att lägga nya järnvägsspår på 2,8 kilometer, anlägga 20 000 kvadratmeter asfalterade lagringsytor i anslutning till järnvägsspåren och i hamnen, anlägga 10 000 kvadratmeter övriga hårdgjorda ytor samt anlägga cirka 2,1 kilometer väg.

Umeå Hamn är en av Norrlands största hamnar och genom att bygga ut järnvägen och skapa förutsättningar för bättre logistik ökar kapaciteten.

Samtidigt skapas en säkrare trafikmiljö för dem som bor och vistas i Holmsund då projektet möjliggör för Trafikverket att flytta Holmsunds Bangård som ligger centralt i området.  

Mikael Dahlberg

Produktionschef Infra, NCC Infrastructure