Universitetssjukhuset i Örebro

NCC bygger, på uppdrag av Region Örebro län, en ny och modern sjukhusbyggnad vid Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya byggnaden, H-Huset, uppförs enligt kraven för Miljöbyggnad Guld och med fokus på energieffektivitet och på att framtidssäkra den högspecialiserade vården.

NCC och Region Örebro län driver projektet i samverkan där de första stegen har varit att fastställa projektets omfattning, organisation, projektering och budgetpris.

Sjukvården utvecklas ständigt, med nya arbetsmetoder och mer avancerad teknisk utrustning. En del av de lokaler som används idag på Universitetssjukhuset i Örebro är byggda för många år sedan och är därmed inte anpassade för att klara kraven på framtidens sjukvårdslösningar. Region Örebro län valde därför att satsa på ett nytt högspecialitetshus. I H-huset kommer ögonkliniken, öron- näs- och halskliniken, plastik- och käkkirurgiska kliniken, hudkliniken samt operation och anestesiavdelning att få nya lokaler. De översta våningsplanen kommer att inrymma vårdavdelning med 32 enpatientsrum. Samtliga kliniker får toppmoderna lokaler och mycket arbete har lagts ner på att skapa närhet och praktiska flöden mellan de olika klinikerna.

H-huset byggs för framtidens vård

H-huset ska säkra en god vård av hög kvalitet också i framtiden. De nya lokalerna ska vara flexibla nog att enkelt kunna anpassas till de förändringar som är att vänta inom vården. Framtidssäkring och flexibilitet är centrala i projekteringen av H-huset. Andra viktiga aspekter som Region Örebro län har satt fokus på är patientperspektiv, hög tillgänglighet, moderna mottagningar och behandlingsrum samt en inspirerande och sund miljö. I uppdraget ingår också om- och tillbyggnad av sjukhusets akutmottagning som kommer att anslutas till H-huset.

Höga miljökrav – en självklarhet

Miljöhänsyn och hållbar utveckling har haft hög prioritet vid utvecklingen av H-huset. Huset projekteras och byggs enligt krav i miljöbyggnad, nivå guld, vilket är ett uttryck för höga ambitioner vad gäller energi, inomhusmiljö och material. H-huset kommer att ha en mycket låg energiförbrukning och på taket planeras en solcellsanläggning. H-huset ska, så långt det är möjligt, framtidssäkras även för kommande generationer.

h-huset_entre_1200
h-huset_entrehallen_1200
Jakob Akfidan

Produktionschef, NCC Building Sweden