Campusnära boende med mer liv i Studentbostad Polstjärnan

NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus bygga 199 student- och forskarlägenheter på Luleå tekniska universitets centrala campusområde. Goda boendemöjligheter kommer att ge universitetet konkurrensfördelar och göra området mer attraktivt.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad där ett E-format hus ska uppföras med både fyra och fem våningar och bestå av 132 stycken ettor om drygt 25 kvadratmeter samt 67 stycken tvåor om 41-44 kvadratmeter. Totalt kommer 266 studenter och forskare att kunna bo i huset.

Bostadshuset Polstjärnan placeras centralt inne på campus, med närhet till Luleå tekniska universitets verksamheter samt kommunikationer och service. Huset kommer att ha en platsgjuten betongstomme och fasaden bestå till största del av träpanel och fasadskivor.

Byggnationen påbörjades under våren 2018 med förberedande markbearbetning. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2020.

Bostadshuset Polstjärnan kommer med sitt centrala läge bli ett campusnära boende och en naturlig mötesplats. Det kommer dessutom att bidra till att området blir mer attraktivt med liv och rörelse dygnet runt

“Bostadshuset Polstjärnan kommer med sitt centrala läge bli ett campusnära boende och en naturlig mötesplats. Det kommer dessutom att bidra till att området blir mer attraktivt med liv och rörelse dygnet runt”

- Andreas Rydberg, Produktionschef på NCC

Fredrik Edfast

Affärschef Sverige, NCC Building Sweden

Andreas Rydberg

Produktionschef, NCC Building Sweden