Renovering av hyresrätter i Falkenberg

Tillsammans med Falkenbergs Bostads AB (Fabo) har NCC renoverat och moderniserat 179 hyresrätter i området Herting nära Falkenbergs nya fotbollsarena.

Uppdraget omfattade sex huskroppar från 1950-60-talet, där NCC bland annat bytt värmesystem, utfört stambyte, renoverat avloppsrör och badrum samt i vissa fall även kök. Ett 60-tal lägenheter helrenoverades.

Uppdraget var en samverkansentreprenad i två faser. I ett första skede planerade, budgeterade och projekterade parterna tillsammans byggnationen. Därefter påbörjades renoveringsarbetet.

Foton: Studio-E

Robert Karlsson
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden