Ny rast- och kontrollplats, E45 Häggenås

På uppdrag av Trafikverket har NCC byggt en ny rast- och kontrollplats längs E45, strax söder om älven Hårkan och vid befintlig naturrastplats.

På ena sidan E45 uppförde vi en servicebyggnad med bland annat HWC, WC och sopkärl. I närheten av servicebyggnaden skapades även sittplatser, bord och en lekplats för att möjliggöra en trivsam rast vid Hårkans strand.

Tvärs över vägen ligger en kontrollplats där polisen kan kontrollera tung trafik. Där uppfördes två överbyggnader med fordonsvåg och bromsprovare, som trafiken kan ledas igenom för besiktning. I anslutning till dessa byggdes också en arbetsplats för polisen med kontor, förhörsrum, WC och kök.

Uppdraget var en totalentreprenad och visar en av NCC-koncernens styrkor – att vi tillsammans kan genomföra alla arbetsmoment inom mark, hus och beläggning på ett effektivt och framgångsrikt sätt.  

Peter Kristensson
Peter Kristensson

Projektchef, NCC Building Sweden