Örebros största parkeringshus

NCC och Region Örebro län bygger i samverkan ett nytt parkeringshus och godsmottagning vid Universitetssjukhuset.

Parkeringshuset får cirka 825 platser och blir Örebros största parkeringshus. Det ska kunna nyttjas av både personal och besökande till sjukhuset. Platserna fördelas på fem öppna våningsplan ovan jord där det översta våningsplanet blir en takparkering och där även en solcellsanläggning ska anläggas. Bottenplan och underliggande källarplan kommer bland annat att innehålla logistikcentral, skyddsrum samt kulvert som kopplar ihop logistikcentralen med sjukhuset.

P-huset och logistikcentralen är en viktig stödfunktion till sjukhuset som är igång året runt. Allt gods som ska till sjukhuset tas in via godsmottagningen till logistikcentralen där det avemballeras innan det transporteras ut i sjukhuset via kulverten.

Byggnationen av parkeringshuset och logistikcentralen pågår intill pågående verksamhet.

Jakob Akfidan

Produktionschef, NCC Building Sweden