Arkitektskiss: White arkitekter

Nya Villanskolan i Ängelholm

På uppdrag av Ängelholmslokaler bygger NCC nya Villanskolan i Ängelholm samt tillhörande idrottshall.

Nya Villanskolan ersätter den äldre Villanskolan, byggd 1960, som rivs när den nya är färdig. Undervisningen kommer att pågår som vanligt i nuvarande Villanskolan tills den nya skolan, som byggs precis bredvid, öppnar.

Den nya 11 000 kvadratmeter stora skolan kommer att rymma 635 elever från förskoleklass till årskurs sex. Den får en spännande arkitektur anpassad för dagens pedagogik med kvadratiska former i mörkt tegel. Matsalen utrustas med tillagningskök så att skolmaten kan lagas på plats. 

På innergården byggs en fotbollsplan och en multiarena för bland annat tennis, innebandy och basket. Bredvid skolan byggs en större idrottshall anpassad för handboll och volleyboll med läktare för 250 personer samt parkering.

Skolan är utformad med verksamhetens vision om "den lilla skolan i den stora skolan" som starkaste ledord. 

Läs mer om utformningen av nya Villanskolan på arkitektens webbplats 

ncc_tjänsteman_hbg_191111_david_fritzson_8367
David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden