Ny skola för ett växande Skellefteå

Skellefteå är en stad som växer och för att anpassa staden för framtiden och möta morgondagens behov bygger nu NCC tillsammans med Skellefteå kommun Floraskolan. En skola med plats för 1000 elever där man lägger stort fokus på kreativa lärmiljöer, individualiserade undervisningsmetoder och digitala verktyg.

Floraskolan byggs på Morön i Skellefteå och kommer att erbjuda studieplatser från förskoleklass upp till årskurs nio. Skolan kommer att bli cirka 14 000 kvadratmeter stor och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Fasaden kommer bestå av trä.

NCC:s uppdrag är en generalentreprenad med utförande. Skolan byggs på en tomtyta på Morön där kommunen tidigare har haft förråd och kommunala kontor och verkstäder.

En skolmiljö för alla

Skolan byggs och organiseras för ständig vuxennärvaro och lärare är med och bidrar i alla processer och i utformandet av skolan, vilket ger värdefull information för att skapa en skolmiljö som tar hänsyn till många perspektiv och skapar ett större helhetstänk.

Trygghet och studiero står i fokus vid utvecklingen och byggandet av Floraskolan. Det kommer att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning. Digitala verktyg och varierade lärmiljöer kommer att vara självklarhet i undervisningen.