Laholms brandstation - världens bästa byggsamarbete

I Laholm har NCC gjort en om- och tillbyggnad av Laholms brandstation. Genom god samverkan i projektet lyckades kommunen och NCC spara närmare två skattemiljoner. Dessutom kunde verksamheten hålla full beredskap trots bygget.

Att förvandla en brandstation till en byggarbetsplats innebär ett stort ansvar. Verksamheten måste fungera alla dagar, dygnet runt för allmänhetens säkerhet, utan minskad kapacitet. Projektet genomfördes därför i NCC Partnering; en strukturerad samverkansform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgift. Metoden baseras på öppet och förtroendefull samverkan där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Världens bästa byggsamarbete

Projektets goda samverkan har vunnit ett internationellt partneringpris och utsetts till världens bästa partnering i kategorin Byggprojekt. Priset delas ut av International Partnering Institute, IPI, som arbetar för ökad samverkan och öppenhet i byggprocessen.

Det personliga engagemanget gjorde att man letade ännu hårdare efter bra lösningar och effektiviseringar och sätt att hålla igen ekonomin – inte bara för sin egen skull, utan även för andras.

“Det personliga engagemanget gjorde att man letade ännu hårdare efter bra lösningar och effektiviseringar och sätt att hålla igen ekonomin – inte bara för sin egen skull, utan även för andras.”

- Mikael Jonsson, Projektchef, NCC

Bild på Stefan Munck, Chef Marknad & Partnering NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Stefan Munck

Chef Marknad & Partnering, NCC Building Sweden