Foto: Studio-E

Ombyggnad av centralt kvarteret i Halmstad

NCC har på uppdrag av HFAB genomfört om- och tillbyggnad av kvarteret Juristen i centrala Halmstad.

Uppdraget innebar förnyelse och underhåll av befintliga lägenheter samt nyproduktion av 48 lägenheter. Fastigheten bestod från början av tre huskroppar med 124 lägenheter, 15 lokaler samt 86 p-platser i garage. Husen byggdes samman och 22 nya lägenheter skapades i dessa två tillbyggnader.

Outnyttjat vindsutrymme byggdes om till 26 bostäder. De befintliga lägenheterna, byggda under 1950-talet, stamrenoverades, fönsterbyte utfördes och vissa balkonger glasades in. Säkerhetsdörrar sattes in och självdragsventilationen byttes ut mot mekanisk frånluft med värmeåtervinning.

Partnering

Projektet upphandlades som ett partneringprojekt, där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan de inblandade parterna för att därigenom optimera planering och produktion. Slutbesiktning av renoveringen och tillbyggnaden genomfördes sommaren 2017 och slutlig inflyttning till de nya lägenheterna i början på 2018.

Robert Karlsson
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden