100 lägenheter i centrala Trelleborg

På uppdrag av AB TrelleborgsHem bygger NCC två flerfamiljshus med totalt cirka 100 hyreslägenheter och butikslokaler på gamla bryggeritomten i centrala Trelleborg.

De nya fastigheterna uppförs i kvarteret Sparven 1, beläget strax väster om Trelleborg AB:s huvudkontor. De 100 lägenheterna fördelas på två byggnader om vardera fem våningar. Fastigheterna kommer även att rymma två-tre butikslokaler. I området anläggs även utemiljö med en piazza och parkeringar i anslutning till husen.

För att anknyta till platsen, som Trelleborgs bryggeri en gång huserade på, kommer den gamla bryggerikänslan att återskapas i de nya byggnaderna.

Fastigheten byggs i två etapper, där den första påbörjas efter sommaren 2017. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in våren 2019.

Arkitektskiss: Syd Ark Konstruera AB

Bild på Ulf Öst, affärschef Malmö/Lund, NCC Building. Foto/illustration: Okänd
Ulf Öst

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden