NCC bygger Nya Humanisten vid Göteborgs universitet

NCC har fått i uppdrag av Akademiska Hus att bygga den nya Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Projektet genomförs i nära samverkan med kund.

Målet med om- och tillbyggnaden är att samla fakulteten på en gemensam plats samtidigt som man skapar fler och bättre arbetsytor vilket bidrar till ökad samverkan för studenter, lärare och forskare - i mer ändamålsenliga och moderna lokaler.

I oktober 2016 startade förberedande markarbeten och i november i år påbörjas om- och nybyggnationen som förväntas pågå under cirka tre år. Projektet genomförs i etapper vilket gör det möjligt för verksamheten att sitta kvar i lokalerna under byggtiden.

Certifierad miljöbyggnad

Tillsammans kommer projektet lägga stort fokus på att skapa energieffektiva lokaler med hållbara materialval för ett bra inomhusklimat. För nybyggnaden ska vi tillsammans uppnå Miljöbyggnad nivå Guld medan ombyggnaden certifieras på nivå Silver.

Nära samverkan

Entreprenaden genomförs i nära samverkan med Akademiska Hus. Arbetssättet ligger i linje med NCC partnering som är en strukturerad samarbetsform där byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser en bygguppgifterna och fattar beslut tillsammans - allt för projektets bästa. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Bilder: KUB Arkitekter 

Bild på Magnus Simonsson, affärschef Väst, NCC Building Sweden.
Magnus Simonsson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden