Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg

På uppdrag av Västfastigheter bygger NCC ett nytt, modernt barnsjukhus i direkt anslutning till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Projektet har mycket höga miljöambitioner.

I uppdraget ingår att bygga sjukhusbyggnader och anslutningar till det befintliga Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhuset som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Även de äldre lokalerna kommer att renoveras och anslutas till det nya sjukhuset. NCC skapar en attraktiv markmiljö i området.

Förbättrad vårdmiljö för patienter och personal

Vårdavdelningarna erbjuder en förbättrad vårdmiljö för patienter, närstående och personal. Det blir också bättre för föräldrarna med enkelrum och möjligheter att övernatta. Enkelrummen bidrar också till en bättre sjukhushygien med minskad risk för spridning av infektioner.

NCC och Västfastigheter driver projektet i partnering där de första stegen har varit att ta fram projektets organisation, projektering, bygghandlingar och budgetpris.

Med det nya barnsjukhuset får Göteborg ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård, klinisk forskning och utbildning. Byggnaden ska innehålla lokaler för rehabilitering, operation, intensivvård, vårdavdelningar och administration.

Se filmen om Drottning Silvias Barnsjukhus:

Bild på Anna Noren, Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden
Anna Noren

Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden