Upprustning och energieffektivisering av 301 hyresrätter i Växjö

NCC totalrenoverar 301 hyreslägenheter i Araby – Växjös största miljonprogramsområde från slutet av 1960-talet. Hyresgästerna får fräscha och moderna bostäder, samtidigt som energianvändningen i husen halveras.

2015 fick NCC uppdraget av Växjöbostäder att renovera 90 av lägenheterna i kv Alabastern samt option på att renovera resterande 211 bostäder. Första etappen stod klar sommaren 2016 och den andra etappen ska vara färdigställd våren 2019. 

Utbyte av samtliga kök och badrum

Vid renoveringen flyttar de boende till tillfälliga bostäder under cirka elva veckor. Under den tiden byter NCC ut samtliga kök och badrum, liksom alla elledningar, vatten- och avloppsrör i lägenheterna. Samtliga bostäder får också säkerhetsdörrar samt nya golv och ytskikt invändigt.

Nya lösningar för energieffektivisering testas genom EU-finansiering

Energieffektivisering är ett av de viktiga målen med renoveringen och därmed en mycket viktig del i Växjöbostäders ständigt pågående arbete med att minska miljöpåverkan. Projektet ingår som en del i READY, ett EU-finansierat program där Växjö som enda svenska kommun deltar. EU-programmet syftar till att testa innovativa lösningar och renovera på ett sätt som minskar energiförbrukningen till minst hälften.

Nya lösningar kommer prövas därför i ett testhus. Där införs t ex solfångare för att generera el och värme, värmeåtervinning från avloppsvatten och IT-lösningar för att visualisera el- och vattenförbrukning för hyresgästerna.

Energianvändningen beräknas efter renoveringen minska till 75 kilowattimmar per kvadratmeter i hela området, jämfört med dagens cirka 150 kWh per kvm och år. I testhuset är målet att nå så lågt som 36 kWh per kvm och år.

Halveringen uppnås genom att NCC tilläggsisolerar takbjälklagen, sätter in energieffektiva fönster, byter ut dagens tunna väggar innanför balkongen mot mer välisolerade, samt ersätter ventilationen med energieffektiva värmeåtervinnande FTX-aggregat.

Partnering

Växjöbostäder AB och NCC driver projektet i partnering, en samverkansform där projektets nyckelaktörer löser ett uppdrag tillsammans i en öppen dialog med projektets bästa i fokus.