NCC bidrar till att fler barn får tillgång till rent vatten

NCC stöttar UNICEF:s vatten- och sanitetsprogram i Kina och Östtimor. Samarbetet bygger även på att parterna tillsammans fokuserar på att lyfta barns rättigheter i stadsutveckling.

Foto © UNICEF/Pirozzi 

För att FN:s nyligen antagna mål för hållbar utveckling ska kunna nås till 2030 krävs ett samarbete mellan alla aktörer i samhället, och där spelar den privata sektorn en viktig roll. Det nya partnerskapet mellan UNICEF och NCC har inspirerats av detta och ska stötta målen för rent vatten som är en viktig förutsättning för hållbara städer.

Begränsad tillgång till rent dricksvatten leder till vattenburna sjukdomar som kan vara dödliga för barn. Att säkra barns tillgång till rent vatten och sanitet är ett prioriterat område för UNICEF. Tack vare UNICEF:s insatser fick nära 14 miljoner barn och deras familjer tillgång till rent vatten under 2015, och 11 miljoner fick enkla toaletter.

“Genom att stödja UNICEF:s arbete med att förbättra tillgången på vatten och sanitet vill NCC bidra till barns hälsa och överlevnad. NCC är starkt beroende av vatten, både i Norden och indirekt genom våra inköp av produkter från andra delar av världen, i synnerhet från Sydostasien. Vi vill nu öka vårt fokus på vatten och dess roll i vår egen verksamhet.”

- NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck

Bild på Christina Lindbäck, hållbarhetschef Foto/illustration: Sten Jansin

“Som en viktig aktör i stadsutvecklingen påverkar NCC barns liv mer än man kanske tror. Genom att samverka kan vi göra mycket för att främja barns rättigheter.”

- Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.