Styrelse

NCC:s styrelse består av åtta ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även tre ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.

Bild på Tomas Billing, styrelseordförande.
Tomas Billing, Ordförande

Ordförande. Född 1963. Civ.ek. Ordinarie ledamot sedan 1999 och ordförande sedan 2001.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i BiJaKa AB, Röko AB, Centrum för rättvisa och Parkinson Research Foundation. Tidigare erfarenheter bland annat vd i Hufvudstaden AB och i Monark Bodyguard AB.

Innehav i NCC AB: 20 600 A-aktier och 115 400 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Bild på Viveca Ax:son Johnson, styrelseledamot.
Viveca Ax:son Johnson

Född 1963. Ordinarie ledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Ordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB, FPG Media AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tidigare erfarenheter vice ordförande Nordstjernan 1997–2007, ordförande sedan 2007–samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.

Innehav i NCC AB: 64 000 B-aktier (inklusive närstående) samt 25 000 A-aktier och 41 000 B-aktier genom privat bolag.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Bild på Geir Magne Arstaad, styrelseledamot.
Geir Magne Aarstad

Född 1960. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i projektutskottet.

Övriga uppdrag: Ordförande och partner i GRAA AS. Tidigare erfarenheter bland annat: Vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien) 2009-2011, vd i Skanska Norge (2004-2009) och regionchef i Skanska Norge (2001-2004).

Innehav i NCC AB: 5 200 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Bild på Ulla Litzén, styrelseledamot.
Ulla Litzén

Född 1956. Civ.ek. och MBA. Ordinarie ledamot sedan 2008 och ordförande i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Electrolux, Husqvarna AB, Ratos AB och Epiroc AB. Tidigare erfarenheter bland annat: Vd i W Capital Management AB 2001–2005 och direktör i Investor AB 1996–2001.

Innehav i NCC AB: 6 900 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Bild på Birgit Norgaard, styrelseledamot.
Birgit Nørgaard

född 1958. Civilekonom, MBA. Ordinarie ledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Noresol A/S, vice styrelseordförande i NNE A/S, Danska Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital 1. Styrelseledamot i DVS A/S, IMI Plc, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S och Dansk Vækstkapital II. Tidigare erfarenheter bland annat: koncernchef i Carl Bro A/S (2003-2010), COO i Grontmij NV (2006-2010) samt CFO i Danisco Distillers A/S (1993-2000).

Innehav i NCC AB: 3 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Bild på Mats Jönsson, styrelseledamot.
Mats Jönsson

född 1957. Civilingenjör. Ordinarie ledamot sedan 2017 och ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Logent och Lekolar samt styrelseledamot i Coor och Assemblin. Tidigare erfarenheter bland annat: vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef i Skanska Services (2000-2004) och divisionschef i Skanska Sverige (1998-2000).

Innehav i NCC AB: 20 000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Alf Goransson
Alf Göransson

Född 1957. Internationell ekonom, Ordinarie ledamot sedan 2019.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling AB, Axfast, Axel Johnson inc. och Sandberg Development Group. Tidigare erfarenheter bland annat vd och koncernchef i Securitas 2007-2008 samt vd och koncernchef i NCC 2001-2007.

Innehav i NCC AB: 4000 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende gentemot större aktieägare.

Bild på Angela Olsson, styrelseledamot.
Angela Langemar Olsson

Född 1970. Civilekonom. Ordinarie ledamot sedan 2018 och ledamot i revisionsutskottet. Senior Investment manager i Nordstjernan AB.

Övriga uppdrag: Ordförande i WinGroup AG. Ledamot i revisionsutskottet. Tidigare erfarenheter bland annat: CFO Nordstjernan AB, koncerncontroller på Hufvudstaden AB och Assistant Controller på Swedish Match AB.

Innehav i NCC AB: 5 700 B-aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare.

Bild på Karl G. Sivertsson, arbetstagarrepresentant.
Karl G Sivertsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare. Ordinarie ledamot sedan 2009. Anställd sedan 1981. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Byggnads region MellanNorrland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.

Innehav i NCC AB: 200 B-aktier.

Bild på Karl-Johan Andersson, arbetstagarrepresentant.
Karl-Johan Andersson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare. Ordinarie ledamot sedan 2011. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendeman i NCC. Arbetstagarrepresentant för SEKO. Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation i NCC.

Innehav i NCC AB: 0.

Bild på Harald Stjernström, styrelseledamot.
Harald Stjernström

Arbetstagarrepresentant

Född 1962, Projektchef inom NCC Building avd Hus Stockholm. Anställd sedan 1984. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Ledarna.

Innehav i NCC AB: 0.

Bild på Bengt Göransson, arbetstagarrepresentant.
Bengt Göransson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare. Suppleant sedan 2017. Facklig förtroendevald i NCC. Arbetstagarrepresentant för Unionen.

Innehav i NCC AB: 292 B-aktier.

Bild på Mats Johansson, arbetstagarrepresentant.
Mats Johansson (suppleant)

Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Född 1955. Snickare. Suppleant sedan 2011. Anställd sedan 1977. Byggnadssnickare och facklig förtroendevald i NCC samt handläggare arbetsmiljö. Arbetstagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter samt Vice ordförande i Byggnads Region Småland/Blekinge.

Innehav i NCC AB: 510 B-aktier.