NCC har en stark ställning

År 2018 omsatte den nordiska byggmarknaden ca 1 600 miljarder kronor. NCC är en av de största aktörerna med en marknadsandel på 3 procent.

NCC har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

NCC driver tre verksamheter med olika affärskoncept, marknadsförhållanden och drivkrafter.

Bygg och anläggning

Byggmarknaden följer som regel den allmänna ekonomiska utvecklingen, dock med en eftersläpning på minst ett år. Bostadsmarknaden reagerar vanligtvis snabbast på konjunkturutvecklingen. Övrigt husbyggande (kontor, industrilokaler och offentliga lokaler) och anläggningsmarknaden har längre eftersläpning eftersom sådana projekt är beroende av investeringsplaner inom andra branscher. I allmänhet sträcker sig också större projekt över en längre tid. Risken är lokal även om byggmarknaden generellt är konjunkturkänslig.

Industri

Industriverksamheten är något mindre konjunkturkänslig än bygg- och anläggningsverksamheten, eftersom stora volymer avser underhåll eller är kopplade till stora infrastrukturprojekt med långa ledtider. Marknaden och marknadsrisken är lokal eftersom transportkostnaderna är förhållandevis höga.

Utveckling

Utvecklingsverksamheten är transaktionsfokuserad och utsatt för en relativt stor marknadsrisk eftersom den följer konjunkturcykeln. Efterfrågan på investeringar i fastighetsprojekt styrs i hög grad av uthyrningsgrad, transparens i marknaden och kapitaltillgång i det ekonomiska systemet.

Synergier mellan verksamheterna

Industriverksamheten stöder bygg- och anläggningsverksamheten genom leveranser av grus och asfalt samt med beläggning och vägservice. Samtidigt är NCC:s byggenheter de största kunderna till den industriella verksamheten. I synnerhet när det gäller vägarbeten finns betydande synergier.

Industriverksamheten, som till stor del bygger på underhållskontrakt med stat och kommuner, samt anläggningsverksamheten håller sig vanligtvis förhållandevis stabila när konjunkturen viker, till skillnad från bygg- och utvecklingsverksamheterna som är mer konjunkturkänsliga.