Montage

Montage är NCC:s egna bemanningsbolag för att hantera tillfälliga arbetstoppar och specialistkompetens.

Montage startade sin verksamhet i augusti 2015 med ett första pilotprojekt i Stockholm.

Montage har sitt säte i Warszawa/Polen och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Genom att ha ett eget bemanningsbolag stärker NCC sin konkurrenskraft i olika projekt. Denna lösning blir mer kostnadseffektiv samtidigt som risken i olika NCC-projekt minskar. 

“Våra fast anställda yrkesarbetare utgör grunden för vår verksamhet. Vid toppar och för att säkerställa specifika kompetenser kommer vi precis som tidigare behöva ta in ytterligare resurser. Med Montage får vi en säkrare process för att lösa detta.”

- Ulrika Brinck, Head of Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure

Bild på Ulrika Brinck, VD Montage. Foto/illustration: Joakim Kröger
Ulrika Brinck

Head of Montage, Group Purchasing, NCC Infrastructure