NCC Property Development

NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen.

I nära samarbete med kunden skapas en unik arbetsplats. NCC kombinerar expertis med en djup ­förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. NCC strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt. På detta sätt präglas samarbetet av en gemensam målsättning att skapa en flexibel arbetsplats som inte bara ger förutsättningar för kunden att öka effektiviteten i sin verksamhet, utan även förbättra arbetssituationen för medarbetarna avseende hälsa, arbetsmiljö och trivsel.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

Då processerna inom fastighetsutveckling är långa är det extra viktigt att samla in kunskap om trender för att kunna förutse vilka önskemål och krav morgondagens kunder kommer att ha. Analyserna måste leda rätt när det gäller vilket geografiskt läge och vilken sorts fastighet kunderna kommer att välja för sina arbetsplatser om 5–10 år. NCC arbetar därför systematiskt med att samla in kunskap genom till exempel framtidsstudier, kund­intervjuer och trendspaningar.

Exempel på hur vi arbetar är processen Future Office by NCC som grundas i en omfattande studie kring framtidens arbetsplatser- och miljöer. Tillika utgör detta vårt verktyg för att skapa rätt arbetsmiljöer för våra kunder. Bland våra övriga koncept kan nämnas Future Retail by NCC samt Future Logistics by NCC som är NCC:s framgångsrika koncept för att skapa unika, kundanpassade handelsplatser och logistikanläggningar.

Andel PD
Illustration på huset K11, Järva Krog
Järva Krog, Solna

en av de mest dynamiska knutpunkterna, Järva Krog i Solna, växer en helt ny och hållbar stadsdel fram. Här blandas kontor, handel, service med hotell, bostäder och omsorg, dessutom ett utbud av restauranger för alla smaker. Syftet är att skapa en levande gatumiljö i hela området.

Här har du som företag ett gyllene tillfälle att flytta in i ett nybyggt och flexibelt kontor. Du väljer själv hur stor yta du vill ta i anspråk. Och du kommer garanterat att synas. Kontoret ligger på första parkett i en urban och stadsmässig miljö mellan Scandic Järva Krog och nya The Winery Hotel. Du som flyttar hit får en stabil hyresgäst som närmaste granne eftersom vi på NCC uppför vårt nya huvudkontor i anslutning till kontorsfastigheten.Totalt kommer hela området att innefatta ca 2 000 bostäder, 11 000 arbetsplatser, 160 000 m2 lokaler för kontor, handel och service.

Läs mer