NCC Industry

NCC Industry erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar. Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter, pålningsarbeten samt beläggningsuppdrag.

NCC:s industriverksamhet är uppbyggd kring produktion av stenmaterial och asfalt samt pålning och asfaltbeläggning och är uppdelad i tre divisioner Hercules (pålningsverksamheten), Stone Materials och Asphalt. De olika delarna hänger ihop och bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.

Stenmaterial, som i huvudsak utvinns i egna täkter, används både vid asfaltproduktion och som insatsmaterial i bygg- och anläggningsprojekt. Asfalten tillverkas i egna asfaltverk och används sedan i olika typer av vägbeläggningar.

I en högteknologisk tillverkningsprocess levereras insatsmaterial och asfalt till allt från garageuppfarter och mindre vägar till komplexa infrastrukturprojekt. Leveranserna går även till övrig bygg- och anläggningsverksamhet. Stenmaterial används till exempel vid grundläggning av bostäder, kontor och industrier, men också i betongindustrin.

De huvudsakliga marknaderna är koncentrerade till de nordiska länderna, där NCC är den ledande aktören i branschen. Sverige är den enskilt största marknaden med ungefär hälften av omsättningen.

Kundbasen för stenmaterial, asfaltproduktion, pålning och beläggning finns såväl inom den privata sektorn som i de kommunala och offentliga förvaltningarna. Den privata marknaden för beläggning och leveranser av stenmaterial utgör den största delen av kundbasen.

Bild på Jyri Salonen, Head of NCC Industry.
Jyri Salonen

Head of NCC Industry, NCC Industry

Bild på Merja Alastalo, kommunikationschef Finland, NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Merja Alastalo

Head of Communication Finland, Communication Partner BA Industry, NCC Group