Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger radhus med 38 hyresrätter i Skellefteå

NCC kommer på uppdrag av Heimstaden att bygga radhus med 38 hyresrätter i Skellefteå. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på 50 MSEK.

NCC säljer projekt med 60 hyreslägenheter i Kungälv

NCC säljer ett projekt om fyra hyreshus med totalt 60 lägenheter i området Nordtag i Kungälvs kommun till Collianderska Stiftelsen. Byggstart är planerad senare under 2020. Fastighetsaffären och entreprenaden har ett sammanlagt värde på 136 MSEK.

NCC bygger Manglerud badhus i Oslo

NCC Building har startat bygget av Mangleruds bad- och aktivitetshus utanför Oslo som byggs på uppdrag av Undervisningsbygg KF. Kommunstyrelsen i Oslo beslutade om byggstart den 6 maj i år. Ordervärdet uppgår till cirka 370 miljoner kronor.

NCC bygger 131 lägenheter i Täby Park åt Riksbyggen

NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 131 hyresrättslägenheter i Täby Park norr om Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC bygger ut Försvarsmaktens lokaler vid P7 i Skåne

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket bygga en ny förläggningsbyggnad till Försvarsmakten på P7 i Revingehed i Lunds kommun. Affären är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 80 MSEK.

Delårsrapport för första kvartalet 2020

Starkt kassaflöde och fortsatt förbättring

NCC:s styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 april 2020 beslutat om återköp av egna B-aktier.

NCC och Taaleri bygger nya bostadshus i Esboviken utanför Helsingfors

NCC och Taaleri Fastighetsfond bygger tre nya bostadshus i Esboviken utanför Helsingfors, ett område i stark utveckling. Totalt blir det 218 lägenheter i olika storlekar. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

Allt mer av NCC:s basmaterial miljövarudeklareras

NCC har arbetat med miljövarudeklarationer under ett antal år. Men nu intensifieras arbetet i takt med att allt fler viktiga kunder efterfrågar denna typ av livscykelbaserad och transparent information. Fokus ligger på ballast, asfalt och material inom grundläggning och armering – viktiga byggstenar i framtidens hållbara samhälle.

Invitation to presentation of NCC’s interim report for the first quarter 2020

NCC’s interim report for the first quarter 2020 will be released on Tuesday the 28[th] of April. The report will be distributed and available on NCC’s website ncc.se/ir (https://www.ncc.se/investor-relations/) on or around 7:10 CEST.

NCC vinner markanvisning för bostäder i Åhus

NCC har tilldelats en markanvisning i det nya bostadsområdet Täppet i Åhus utanför Kristianstad. Här ska NCC bygga radhus och parhus i bostadsrättsform.

NCC breddar väg 158 söder om i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bredda väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet söder om Göteborg. Åtgärderna genomförs för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Ordern uppgår till cirka 80 MSEK.

NCC tecknar avtal med Hewlett Packard Enterprise i Järva Krog

NCC har tecknat hyresavtal med Hewlett Packard Enterprise som flyttar sitt svenska huvudkontor till Järva Krog. I kvartersstaden i Ulriksdal får företaget ett kontor med toppmoderna, flexibla lokaler i attraktivt läge.

NCC bygger 49 hyresrätter i Laholm

NCC ska på uppdrag av Laholmshem bygga två flerfamiljshus med totalt 49 hyreslägenheter i Laholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 70 MSEK.

NCC bygger om Kristianstads reningsverk - inleder med markarbeten

NCC ska i samverkan med Kristianstads kommun genomföra en ombyggnation av det centrala reningsverket. Efter att parterna planerat, budgeterat och projekterat har beslut tagits om genomförande. Första avropet gäller markarbeten till ett ordervärde om 150 MSEK.