Sveriges första säkerhetspark invigd

Idag invigdes Sveriges första fysiska träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. NCC är en av samarbetsparterna till den branschgemensamma säkerhetsparken.

- Säkerhetsparken är en efterlängtad samlingsplats för branschen, där vi tillsammans övar, tränar och vidareutvecklar säkerhetsmedvetandet. En stor del av säkerheten sitter i det egna beteendet och att praktiskt träna på säkerhet vet vi är betydelsefullt, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.

Byggbranschens gemensamma Säkerhetspark är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Parken har en total yta på 15 000 kvadratmeter. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna kan anpassas efter behov. Den 17 oktober öppnar parken för utbildningar.

- Jag ser också fram emot att här kunna testa hur vi med digitala hjälpmedel kan öka säkerheten, där Säkerhetsparken blir lite av ett laboratorium för utveckling av säkerhet, säger Ylva Lagesson, Head of Development & Operations Services (DOS) som tillsammans med Lars-Gunnar Larsson ingår i Säkerhetsparkens styrelse.

- Vi ska dra nytta av Säkerhetsparken och boka in träningar här. Jag tycker man kan se Säkerhetsparken som en investering för ökad säkerhet och ledarskap, säger Henrik Landelius.

Parken är ett branschgemensamt projekt mellan Peab, NCC, Skanska, Veidekke, JM, Bonav, Svevia, Erlandsson Bygg, Byggmästar’n i Skåne, Ramudden och Håll Nollan där Sveriges Byggindustrier är initiativtagare.

Parken drivs som en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar.