NCC viger veckan åt hälsa och säkerhet

En koncerngemensam säkerhetsutbildning, räddningsövningar, hälsopromenader, föreläsningar och införandet av dagliga säkerhetsgenomgångar om hälsa- och säkerhet. Den här veckan viger NCC åter åt hälsa och säkerhet på samtliga arbetsplatser runt om på NCC i Norden för att främja NCC:s gemensamma säkerhetskultur.

– Det gläder mig att vi för andra året i rad genomför en Hälso- och säkerhetsvecka. Samtidigt som vi genomför olika aktiviteter på arbetsplatserna lanserar vi en koncerngemensam säkerhetsutbildning via e-learning och det vi kallar ”daily safety briefings”, dagliga säkerhetsgenomgångar som våra team genomför där de reflekterar och diskuterar i några minuter om de arbetsmoment de har framför sig, och hur dessa kan genomföras på ett säkert sätt, säger Lars-Gunnar Larsson, chef för arbetsmiljöfrågor på NCC.

Hälsa- och säkerhetsaktiviteterna väljer arbetsplatserna själva. På NCC:s byggarbetsplats på Arlanda genomför man exempelvis en räddningsövning. För tredje året i rad har vi ett erfarenhetsutbyte om hälsa och säkerhet tillsammans med Skanska, med besök på Skanskas byggarbetsplats Nationalmuseum och sedan på NCC:s byggarbetsplats på Södersjukhuset.

I Norge genomförs Hälso- och säkerhetsveckan för sjunde året i rad. Här blir det allt ifrån hälsa- och säkerhetskurser till föreläsningar och övningar. I Danmark lägger man fokus på fallolyckor och en antirökningskampanj för att främja hälsa bland medarbetarna. I Finland har NCC bjudit in underleverantörer som demonstrerar säker användning av utrustning på plats.

– Hälsa och säkerhet är ett högt prioriterat område inom NCC där vi har tydliga mål men också en nollvision. Hälsa- och säkerhetsveckan är ett viktigt tillfälle för hela NCC att inspireras, diskutera och kraftsamla med siktet inställt på att nå vårt mål om en olycksfallsfrekvens på 3,5 år 2020, säger Peter Wågström, koncernchef för NCC.

För andra året i rad genomförs även ”Pioneering Safety Competition” där NCC:s medarbetare uppmuntras att komma med bra förslag som kan förhindra skador och öka säkerheten på arbetsplatsen. Det bästa förslaget vinner en prissumma som ska täcka kostnaderna för att genomföra idén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef, NCC 076 125 13 01
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC 0708 84 74 69