NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson

NCC lyfter upp affärsutveckling i koncernledningen med Ylva Lageson som Head of Operations Development and IT (ODIT). Den nya koncernledningsfunktionen ska utifrån vad projekten behöver utveckla NCC:s processer och arbetssätt, driva NCC:s strategiarbete samt IT och digitalisering. Som ny strategichef under Ylva Lageson utses Fredrik Vernersson som idag arbetar inom turnaroundverksamheten på McKinsey & Company.

–Ylva Lageson har en lång och gedigen erfarenhet som framgångsrik projektchef inom NCC. Hon kan vår verksamhet i grunden och är ett viktigt tillskott i den mer affärsnära koncernledning vi nu skapar, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC.

Ylva Lageson
Ylva Lageson, Head of Operations Development and IT (ODIT).
Fredrik Vernersson
Fredrik Vernersson, NCC:s nya strategichef per den 15 oktober.