NCC byggstartar projekt med kontorsbyggnader och parkeringshus i Esbo, Finland

I onsdags hölls en byggstartsceremoni för uppstarten av ett stort fastighetsutvecklingsprojekt i Albergaområdet i Esbo, Finland. Projektet omfattar närmare 100 000 kvadratmeter nya kontors- och butikslokaler, lokaler för fritidsaktiviteter samt ett hotell och lägenheter. Samtidigt lanserades konceptet OOPS, Oasis of Professionals.

NCC har utvecklat ett nytt koncept med namnet OOPS för Gattjinaparken (Hatsinanpuisto park) som ligger i Albergaområdet i Esbo och kommer vara delaktiga i att utforma den nya stadsbilden för området, både som konstruktör och byggherre.

- OOPS, eller Oasis Of Professionals, utgör ett koncept som skapar en oas av möten, en stadsmiljö mitt i en park, vilket Esbo hittills har saknat. Träden, trapporna, gångvägarna och Monikkobäcken inspirerar till ett aktivt och friskare liv, säger projektledaren för OOPS, Pirkka Pikkarainen på NCC Property Development Finland.

Den första byggfasen ska omfatta två kontorsbyggnader och ett parkeringshus som ska stå klara i augusti 2021. Totalt ska fem kontorsbyggnader samt ett hotell och lägenheter byggas på platsen. På bottenvåningarna i kontorsbyggnaderna planeras för restaurang- och kafélokaler och även delade kontorsytor. Dessutom ska bygget omfatta butikslokaler med kommersiella tjänster för att komplettera utbudet på köpcentret Sello, samt ett upplevelsecenter med sportanläggningar och hälsotjänster.

Påverkan från klimatförändringarna har beaktats vid planeringen och genomförandet av området. Den första kontorsbyggnaden inom OOPS ska erbjuda mätetal för koldioxidavtryck, och dess konstruktion och inomhusklimat är anpassade till prognoser om klimatförändringar. Byggnadernas materialval ska vara så hållbara som möjligt, och man prioriterar återvunna och miljövänliga produkter. Kontorsbyggnaderna inom OOPS strävar efter nivån BREEAM Excellent.

– Utvecklingen av serviceutbud, arbetsplatser och bostäder i Gattjinaparksområdet passar mycket bra ihop med Esbo stads strategiska mål, som bland annat innebär att placera lägenheter, arbetsplatser och tjänster så att de gynnas av goda allmänna kommunikationer. Projektet är också ett sätt att uppnå Esbos klimatmål och klimatåtaganden, säger Olli Isotalo, chef för tekniska tjänster vid Esbo stad.

Pensionsförsäkringsbolaget Varma har förvärvat 18 500 kvadratmeter kontorsyta på området, där mjukvaruföretaget Trimble Solutions Corporation kommer att vara den största hyresgästen.

– Varma äger Panorama Tower som ligger alldeles intill och OOPS är ett mycket bra tillskott till vår fastighetsportfölj. Utvecklingen av kontoren kommer att skapa ett synnerligen funktionellt och modernt kontorscampus i samarbete med den största framtida hyresgästen Trimble och säljbolaget NCC Property Development, säger Ilkka Tomperi, fastighetschef på Varma.

Mer information:
Pirkka Pikkarainen, projektledare, NCC Property Development, tfn. +358 50 433 1300, pirkka.pikkarainen@ncc.fi