NCC bygger ut kollektivtrafiken i Kungälv

NCC bygger ett nytt resecentrum i Kungälv. Byggnaden rymmer vänthall för resenärer i två plan samt service som bankomat, butiks- och caféytor. Resecentrum ska bidra till ökat resande med kollektivtrafiken och stå klart i december 2017.

Västtrafik tar ett samlat grepp om kollektivtrafiken i Kungälv och låter därför NCC bygga ett efterlängtat resecentrum för Kungälvborna. Nya resecentrum kommer att koppla samman de lokala och regionala linjesystemen vilket innebär en ny struktur för busstrafiken i Kungälv. Det ökar tillgängligheten för pendlarna.

– Kungälv växer och kollektivtrafiken med den. Vi har tidigare byggt resecentrum vid Stenpiren i Göteborg för Västtrafik med gott resultat och nu har vi fått vidare förtroende, säger Shahroz Sahba, affärschef på NCC Building Väst.

Resecentrumbyggnaden ges en tydlig gestaltning mot E6. Gavlar och tak utförs av rosttrögt stål (Cortén) med grönskande takyta av sedum. Byggnaden om cirka 800 kvadratmeter inrymmer vänthall i två plan med sittplatser, realtidsinformation och wi-fi, samt resenärsservice och pausutrymmen för busschaufförer.

Det nya resecentrumet placeras på den östra sidan om E6 vid Kungälvsmotet och ökar tillgängligheten från större delar av staden, vilket ligger i linje med kommunens ambition att länka ihop västra och östra sidan av Kungälv med tätare stadsbyggnad. Pendelparkering placeras på västra sidan om E6 i anslutning till den västra motorvägshållplatsen. Cykelparkering finns i anslutning till resecentrumbyggnaden. Nya resecentrum kommer bidra till ökat resande med kollektivtrafiken.

Uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan NCC som generalentreprenör och Västtrafik. Projektet startar i november 2016 och beräknas vara klart i december 2017.