NCC bygger nytt P-hus och förbättrar framkomligheten vid resecentrum i Skövde

NCC har av Skövde kommun fått uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus i anslutning till Skövde Resecentrum. Ordern är värd 137,5 MSEK.

- Det känns roligt att få  vara med och bidra till bättre parkeringsmöjligheter vid resecentrum. Med fler parkeringsplatser blir det enklare för jobbpendlare ställa bilen och fortsätta resan med tåg och buss, säger Carl-Johan Appelberg, affärschef NCC Building.

Parkeringshuset byggs i kv Mode där en ny byggnad i sju våningar uppförs. Den nya byggnaden kompletteras med en påbyggnad i tre våningsplan ovanpå den befintliga uppställningsplatsen för bussar. Totalt ger detta 530 nya parkeringsplatser.

- NCC färdigställde hösten 2016 uppställningsplatsen för bussar i kv Mode.  Från det uppdraget vet vi att marken i området innehåller stora stenblock som  försvårar grundläggningen. Vi kommer därför att ta hjälp av Hercules Grundläggning som ingår i NCC, berättar Carl-Johan Appelberg.

Under november påbörjade NCC också arbetet med att bygga en ny terminal för stadsbussarna i Skövde. Ett uppdrag åt Skövde kommun för ca 20 MSEK.
Den nya stadsbussterminalen vid resecentrum ska stå klar hösten 2017 och får fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering.