Nationell cykelstrategi lanserades i Dome of Visions

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi på fredagen, där NCC:s Svante Hagman medverkade. NCC välkomnar strategin och ser en bra cykelinfrastruktur som ett sätt att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Det var bästa cykelväder 28 april då infrastrukturminister Anna Johansson presenterade regeringens nationella cykelstrategi för ökad och säker cykling - den första i sitt slag någonsin i Sverige. Sammanlagt lägger regeringen 100 miljoner kronor på en extra cykelsatsning under 2016-2017.

– Cykling är ett transportslag som är bra på så många sätt. Ökad cykling bidrar till bättre folkhälsa, bättre stadsmiljöer och hållbara transporter. Regeringen vill att fler ska cykla. Därför har vi beslutat om den första nationella cykelstrategin. Cykelstrategin är ett viktigt verktyg och ett avstamp för det fortsatta arbetet, säger infrastrukturminister Anna Johansson , vid presskonferensen i Dome of Visions, NCC:s och KTH:s gemensamma mötesplats för samtal kring en hållbar framtid.

Underlättar att göra projekt till verklighet

Tillsammans med representanter för arkitekter, kommuner och intresseorganisationer, deltog Svante Hagman från NCC Infrastructure, som näringslivets representant i pressmötet:

- Ett större grepp om cykelinfrastruktur behövs. Den nya strategin prickar helt rätt med sina fem insatsområden. Vi ser att kommunerna har stora planer för cykelinfrastruktur, totalt värda över 20 miljarder kronor. Det fokus den nya strategin nu ger cykelfrågorna kan underlätta att projekten blir verklighet.

Ett projekt som lyftes fram vid pressmötet var Järva Krog i Solna, där en helt ny och hållbar cykelstadsdel växer fram runt NCC:s nya huvudkontor. Förutom detta driver NCC sedan tidigare initiativ kring ökad cykling. Just nu fokuseras vårt utvecklingsarbete kring tre områden: smarta cykelparkeringar, längre cykelstråk genom staden och säkra avspärrningar vid vägarbeten. Funktionella och säkra lösningar samlar vi under namnet NCC Cycle Logics.

Fem fokusområden i regeringens cykelstrategi:

  • Högre prioritet på cykeltrafik i samhällsplaneringen
  • Ökat fokus på olika grupper av cyklister, t ex barn och unga
  • Mer funktionell och användarvänlig infrastruktur med anpassad drift och underhåll
  • Främja säker cykling
  • Satsning på forskning och innovation