Möt vinnarna av Inclusive City Academy 2016

Hållbar utveckling och inkluderande urbanisering kräver nya kunskapsutbyten. Därför startade NCC Inclusive City Academy. På 36 timmar jobbade tio utvalda studenter i lag om tre fram lösningar på konkret hållbarhetsutmaning som kommer förverkligas av oss på NCC. Det vinnande förslaget hade fokus på att långsiktigt bygga på levnadsytorna mellan husen för en mer inkluderande medborgardialog.

Den 30 november gick NCC:s tävling Inclusive City Academy 2016 av stapeln. Under 36 timmar lät vi tio utvalda studenter i lag om tre hjälpa oss att ta nästa steg i en konkret hållbarhetsutmaning och jobba fram sina bästa lösningar på uppgiften som löd: Att beskriva upplägg, metod och ge förslag på verktyg för en medborgardialog som; gör det enklare för medborgare/boende att vara delaktiga samt kan involvera fler personer och nya grupper; som stärker delaktigheten hos de som deltar och ökar interaktionen mellan deltagarna i dialogen; resultatet på ett lättbegripligt sätt och länkar dem till åtgärder och prioriteringar i byggprojektet. 

Bakgrunden till uppgiften som studenterna tog sig an är den undersökning som vi på NCC genomfört; Inclusivecity.com, där vi tog tempen på de boende i de nordiska huvudstäderna. Undersökningen visar att stadsborna känner sig exkluderade i sina städer och att segregationen ökar. Oroande är att personer som bor i områden med lägre medelinkomst än genomsnittet upplever att de har mindre möjligheter att påverka utvecklingen i sina bostadsområden än personer som bor i mer välbärgade områden. En konkret hållbarhetsutmaning som kräver nya kunskapsutbyten.

Se till levnadsytorna mellan husen

Det lag som stod som vinnare den 1 december blev: Jessica Schering (industriell ekonomi); Abraham Elias Daoud (byggteknik och design); Åsa Östman (samhällsbyggnad, byggprojektledning) och Nicole Ferreira (samhällsbyggnad, byggprojektledning) med juryns motivering: för det vinnande lagets engagemang för området som helhet, att inte bara se till byggnaderna, utan också livet mellan husen. För deras tre-fas-idé bestående av samarbete med lokala organisationer, digitaliserad kommunikation och fokus på att stärka Fittjas externa mediebild.

Se en kort intervju med vinnarna: