Förtätningsseminarium såg fler lösningar än utmaningar

”Förtätningens utmaningar” var ämnet för ett frukostseminarium i Dome of Visions på fredagen. Även om lösningsförslagen skilde sig mellan de olika talarna från kommun, länsstyrelse, organisationer, näringsliv och politik, verkade samtliga överens om att förtätning behövs för att Stockholm ska kunna växa.

Låta stenstaden breda ut sig eller behålla gröna kilar och karaktären i varje enskilt bostadsområde?

Det var de två stora skiljelinjerna bland åsikterna vid frukostseminariet om förtätning i Dome of Visions, NCC:s och KTH:s gemensamma arena för framtidsdebatt om ett hållbart samhälle, den 28 april.

Länsstyrelsens i Stockholms planchef, Tatjana Joksimović, inledde med att konstatera att just nu bereds ärenden rörande 54 000 bostäder i samråd inom Stockholmsområdet. Det är Länsstyrelsens uppgift att stå för helikopterperspektivet i denna planering, som involverar många olika kommuner och ett drygt femtiotal olika mötesinstanser.

NCC vill öka attraktiviteten i miljonprogram

Fittja People’s Palace, renoveringen av miljonprogrammet i Fittja i samarbete med Botkyrkabyggen, var det exempel NCC tog upp i sin presentation på seminariet.

– Vi vill öka attraktiviteten i miljonprogramsområdena för att göra dem mer inkluderande, sade Madelene Madeleine Nobs, chef för Hållbar renovering, i sitt framförande. Människor ska vilja bo kvar och nya människor ska vilja flytta dit.

Hon berättade att förtätning av dessa områden i stor utsträckning handlar om att använda de lokaler som redan finns på ett smartare sätt. Att ta tillvara stängda delar av husen och skapa nya bostäder, konvertera industrier och skolor som inte längre används och kanske förtäta på taken till befintliga byggnader, var exempel på detta. 

Fler möjligheter än utmaningar

Trots titeln på frukostseminariet framhöll flera av talarna, inte minst Björn Risinger från Naturvårdsverket, att förtätning innebär fler möjligheter än utmaningar. Han nämnde bättre gång- och cykelvägar, en mer blandad stad och klimatsmart kollektivtrafik som positiva effekter av en tätare stad. Och han tryckte på att det finns statliga stöd att söka, exempelvis för att sanera mark.

Förslagen på tillvägagångssätt, liksom definitionerna av förtätning, skilde sig dock åt mellan talarna. I den avslutande paneldebatten mellan representanter för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet propagerade KD för att bygga ”stad” i större del av staden med en klassisk snarare än en modernistisk arkitektur för nya byggnader. MP ville bevara mångfalden och skydda gröna stråk, medan S slog fast att stockholmarna är förändringsbenägna men älskar sina egna stadsdelar, oavsett var de bor.

I linje med ambitionen för Dome of Visions kom många utmaningar, lösningar och idéer fram vid seminariet om förtätning. Den avslutande publikfrågan blev dock hängande i luften: ”Varför planeras det inte för mer förtätning i stadens villaområden?” Kanske ett ämne för framtida diskussion i Dome of Visions?

Fittja People’s Palace

Läs undersökningen om the inclusive city

Vill du få information om kommande seminarier i Dome of Visions? Se www.domeofvisions.se eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.