Första praktiken klar för utrikesfödda ingenjörer

Deltagarna i NCC Nystart har avslutat sin första praktikperiod. Utbildningen för utrikesfödda ingenjörer är en väg in på den svenska arbetsmarknaden och möter samtidigt NCC:s stora rekryteringsbehov.

Många nyanlända ingenjörer är högutbildade och har arbetslivserfarenhet. Trots det behöver de ofta komplettera sin utbildning för att få tillgång till den svenska arbetsmarknaden. De behöver exempelvis kunskaper om svensk juridik, facktermer på svenska samt arbetsmiljö och säkerhet.

– Jag trivdes på projekt Trafikplats Tingstad i Göteborg och lärde mig nya saker varje dag. Till exempel många nya svenska facktermer om mätning, vilket är det jag är intresserad av. Mina kollegor pratade snabbt och använde slang men jag lär mig, säger Hassan Jaamour, som är utbildad i dator- och informationssystem vid universitetet i Aleppo i Syrien.

Utbildningen NCC Nystart varvar teori och praktik under ett år. Efter tio veckor teori på Kunskapsskolan har deltagarna i NCC Nystart nu påbörjat sin första praktikperiod. Den pågår under fem veckor och ska ge ingenjörerna en inblick i något av NCC:s  byggprojekt.

NCC Nystart ska hjälpa NCC att rekrytera fler ingenjörer. Samtidigt är satsningen en viktig del av vår ambition att öka mångfald och inkludering på NCC:s  arbetsplatser. Målet är att sammansättningen av medarbetare på arbetsplatserna bättre ska spegla samhällets variation av människor. Mångfald leder även till bättre resultat och mer lönsamma affärer.

– Praktiken på Förbifart Stockholm var jätteintressant. Jag hade möjligheten att engagera mig lite mer än vad som förväntas av en praktikant. Till exempel jobbade jag med vattenhanteringsplanen, vilket liknar det arbete jag hade i Colombia, säger Blanca Sandoval, civilingenjör som tidigare arbetat som kapacitetsutvecklare i Colombia och bland annat drivit samhällsplanering på landsbygden.

Även Farshad Almasi, byggnadsingenjör från Iran, har intressen och arbetslivserfarenhet med sig från sitt hemland som han gärna vill dra nytta av och vidareutveckla i Sverige.

– Jag praktiserade på projekt Kalvsvik i Jordbro där NCC bygger hyreslägenheter. Jag jobbade både ute i produktionen och inne på platskontoret, där jag arbetat med exempelvis tidsplanen, egenkontroll och arbetsmiljö. I Iran jobbade jag med grundläggning och infrastruktur. I Sverige vill jag gärna vidareutbilda mig till entreprenadingenjör, säger Farshad Almasi.

NCC:s utbildning har tagits fram i samarbete med Kunskapsskolan och Arbetsförmedlingen. Den riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med erfarenhet från arbete i byggsektorn. Initiativet ger NCC en möjlighet att ta tillvara den kompetens som finns hos utrikesfödda ingenjörer och att bidra till ett hållbart samhälle.

Bild på Christian Rosenhamer, utbildningschef NCC Group. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Christian Rosenhamer

Utbildningschef, NCC Group