Christina Lindbäck - en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck kliver in på 50:e plats på listan över topparna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige. Hon är en tung aktör inom området. Hållbarhet är sedan länge ett prioriterat område för NCC och avgörande för att behålla positionen och för att kunna växa.

– Det känns jättekul att vara tillbaka på listan igen och som enda hållbarhetschef för ett byggbolag. Det vittnar om att vi på NCC verkligen ligger i framkant med vårt hållbarhetsarbete och influerar andra. Det känns också kul att mitt mod har fått uppmärksamhet i motiveringen! Det ger mig mer kraft att sträva mot nya höjder. Slutligen vill jag säga tack till mitt team här på koncernen, de är i allra högsta grad en viktig del i mina och NCC:s framgångar, säger Christina Lindbäck.

Varje år utser Aktuell Hållbarhets jury årets 101 hållbarhetsmäktigaste personer. Vem som helst har möjlighet att nominera de personer de tycker borde finnas med på listan över politiker, forskare, näringslivstoppar, lobbyister, aktivister och andra som sätter agendan och driver på för hållbar utveckling i Sverige.

Hållbarhet för NCC

För NCC inkluderar hållbarhet miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av affärerna. Det handlar inte enbart om NCC:s ansvar inom dessa områden utan också om våra intressenters och samhällets framtida krav. Hur vi designar våra framtida samhällen har en stor påverkan på nuvarande och framtida generationer – där är byggnader och infrastruktur en väsentlig del och där kan NCC vara med och göra positiv skillnad.

Motiveringen

50. Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC
Det krävs mod för att röra om i grytan inom den konservativa byggbranschen. Christina Lindbäck skapar jämlika förutsättningar för kvinnor och män på företagets byggarbetsplatser, samtidigt som hon utvecklar nya bolagsstrategier där miljö och hållbarhet är en integrerad del. Utöver sin roll inom NCC är Christina Lindbäck också ordförande för Miljömärkning Sverige och suppleant i IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ceremonin hölls den 26 april på Münchenbryggeriet i Stockholm. Då offentliggjordes listan och man bjöd på initierade trendspaningar och mäktigt mingel.

Så här tar Aktuell Hållbarhet fram listan