Årets stora julgåva går till Hand in Hand

NCC har förmånen att varje dag bidra till att utveckla och bygga vårt samhälle. Juldonationen syftar framför allt till att vi tillsammans ska kunna göra en gemensam sak för människor som har de svåraste levnadsvillkoren på jorden. Tre organisationer delar därför i år på NCC:s juldonation på en miljon kronor. NCC:s medarbetare har röstat fram hur juldonationen ska fördelas.

– Vi tror på människans förmåga att hjälpa sig själv. Genom att uppmuntra till entreprenörskap får människor i fattiga delar av världen en skjuts framåt i sin självförsörjning och kan delta i att bygga och utveckla sitt närområde. Det förebygger fattigdom och hjälper många familjer, också när hjälporganisationerna har lämnat området, säger Ann Lindell Saeby, EVP och Head of Corporate Relations på NCC.

Röstningen är avslutad och Hand in Hand får juldonationen på 750 000 kronor. Ingenjörer utan gränser och Mutomoprojektet får dela på 250 000 kronor. Glädjen är stor både på NCC och hos organisationerna.

– Vi är enormt glada över pengarna. För 750 000 kronor kan vi stötta två byar i Indien med 1 000 – 2 000 invånare under två år. Där hjälper vi kvinnor med utbildning i hjälp-till-självhjälp. Kvinnorna blir stoltare, mer självsäkra och får en helt annan status i byn. Det här sättet att jobba med donationer från företag gör att vi kan arbeta långsiktigt, säger Anna Urban, ansvarig för givarsamarbeten på Hand in Hand.

Hand in Hands huvudsyfte är att hjälpa folk ut fattigdom. Med utbildning, träning och tillgång till mikrolån kan framförallt kvinnor starta små familjeföretag och på så sätt långsiktigt förbättra situationen för sig själva och sina familjer. Målet är att skapa tio miljoner nya jobb och barnarbetsfria byar. Percy Barnevik är idag hedersordförande i Hand in Hand International och en drivande kraft i organisationen som har verksamhet i Indien, Afrika och Afghanistan.

Ingenjörer utan gränser

– De här pengarna gör att vi kan öka vårt stöd till Engineers to engineers. Projektet ger kvalificerade ingenjörer bland nyanlända flyktingar möjlighet att snabbt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Har de goda kunskaper i engelska och en bra utbildning kan vi genom ”matchmaking” hjälpa dem att komma i kontakt med matchande företag. Det ger en snabbare integration, säger Caroline Bastholm, ordförande i Ingenjörer utan gränser.

Mutomoprojektet

– Vi är glada över den här donationen. För pengarna kan vi med en lokal tillverkare i Kenya placera ut vattentankar i plast på 24 kubikmeter vid skolor och kyrkor i byarna. På så sätt slipper flickor och kvinnor att gå de långa och ibland farliga sträckorna på 4 – 10 kilometer för att hämta vatten. Även mikrokreditgrupper har stor glädje av vattentankar i samband med sin verksamhet, säger Sten Kvarfordh, grundare och volontär i Mutomoprojektet.

Foto: Magnus Wennman