Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00

Nyheter

Första praktiken klar för utrikesfödda ingenjörer

Deltagarna i NCC Nystart har avslutat sin första praktikperiod. Utbildningen för utrikesfödda ingenjörer är en väg in på den svenska arbetsmarknaden och möter samtidigt NCC:s stora rekryteringsbehov.

NCC bygger nytt P-hus och förbättrar framkomligheten vid resecentrum i Skövde

NCC har av Skövde kommun fått uppdraget att bygga ett nytt parkeringshus i anslutning till Skövde Resecentrum. Ordern är värd 137,5 MSEK.

Årets stora julgåva går till Hand in Hand

NCC har förmånen att varje dag bidra till att utveckla och bygga vårt samhälle. Juldonationen syftar framför allt till att vi tillsammans ska kunna göra en gemensam sak för människor som har de svåraste levnadsvillkoren på jorden. Tre organisationer delar därför i år på NCC:s juldonation på en miljon kronor. NCC:s medarbetare har röstat fram hur juldonationen ska fördelas.

Nu startar rekryteringen till NCC:s Produktionsprogram

NCC har ett stort behov av arbetsledare, supervisors och platschefer i produktion. För att möta behovet har NCC tagit fram ett nytt program – Produktionsprogrammet. Idag startar rekryteringen.

Möt vinnarna av Inclusive City Academy 2016

Hållbar utveckling och inkluderande urbanisering kräver nya kunskapsutbyten. Därför startade NCC Inclusive City Academy. På 36 timmar jobbade tio utvalda studenter i lag om tre fram lösningar på konkret hållbarhetsutmaning som kommer förverkligas av oss på NCC. Det vinnande förslaget hade fokus på att långsiktigt bygga på levnadsytorna mellan husen för en mer inkluderande medborgardialog.

Städerna måste utformas med allas ögon

I två dagar har Dome of Visions fyllts med samtal om hur feministisk stadsplanering kan göra skillnad. Städer och förorter är av tradition ofta planerade och byggda av män, för män och en viss livsstil. Men många offentliga platser är inte trygga eller tillgängliga för alla invånare.

NCC bygger ut kollektivtrafiken i Kungälv

NCC bygger ett nytt resecentrum i Kungälv. Byggnaden rymmer vänthall för resenärer i två plan samt service som bankomat, butiks- och caféytor. Resecentrum ska bidra till ökat resande med kollektivtrafiken och stå klart i december 2017.

NCC fortsätter att fotografera med drönare

De lagliga möjligheterna att fotografera med drönare blir allt fler. Snart kommer NCC att kunna använda drönare ungefär som tidigare. Vi inleder därför ett partnerskap med Linköpingsföretaget Spotscale.

Jul hos NCC 2016

Varje jul, väljer vi på NCC, att i stället för att skicka julkort eller julklappar till kunder och medarbetare, att skänka en miljon kronor till organisationer som med stort engagemang arbetar för att göra livet bättre för de som har det som svårast.

Hållbart hela veckan!

Hela veckan, 21 till 25 november, blir en vecka med fokus på hållbarhetsfrågor vid NCC:s Göteborgskontor.

Bild på Anna Trane. Head of Corporate Media Relations and Press, NCC Group Foto/illustration: Sten Jansin
Anna Trane

Head of Group External Relations, NCC Group

Bild på Tove Stål, presschef Sverige NCC Group Foto/illustration: Joakim Kröger
Tove Stål

Manager, Media Relations Sweden, NCC Group