Nyheter

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Nyheter

Svante Hagman ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier har utsett Svante Hagman, affärsområdeschef för NCC Infrastructure, till ny förbundsordförande. Svante Hagman har suttit i Sveriges Byggindustriers styrelse sedan 2013.

NCC viger veckan åt hälsa och säkerhet

En koncerngemensam säkerhetsutbildning, räddningsövningar, hälsopromenader, föreläsningar och införandet av dagliga säkerhetsgenomgångar om hälsa- och säkerhet. Den här veckan viger NCC åter åt hälsa och säkerhet på samtliga arbetsplatser runt om på NCC i Norden för att främja NCC:s gemensamma säkerhetskultur.

Förtätningsseminarium såg fler lösningar än utmaningar

”Förtätningens utmaningar” var ämnet för ett frukostseminarium i Dome of Visions på fredagen. Även om lösningsförslagen skilde sig mellan de olika talarna från kommun, länsstyrelse, organisationer, näringsliv och politik, verkade samtliga överens om att förtätning behövs för att Stockholm ska kunna växa.

Modern järnväg och dubbelspår Oslo-Göteborg utan statliga anslag

Behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Oslo är väl känt. En modern stambana skulle korta restiden till under 2 timmar och knyta samman två av norra Europas starkaste regioner. NCC har bjudit in Göteborgs politiker till en dialog om finansiering för att höja järnvägsstandarden på den svenska sidan utan anslag från statsbudgeten.

Näringsminister Mikael Damberg besöker NCC:s bygge i Norviks hamn

Den 28 april besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tillsammans med riksdagsledamoten Åsa Westlund (S) bygget av den nya godshamnen i Norvik, Nynäshamn där NCC förbereder marken åt Stockholm Hamnar och samtidigt utvecklar en företags- och logistikpark.

Christina Lindbäck - en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige

NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck kliver in på 50:e plats på listan över topparna som sätter agendan för hållbar utveckling i Sverige. Hon är en tung aktör inom området. Hållbarhet är sedan länge ett prioriterat område för NCC och avgörande för att behålla positionen och för att kunna växa.

Nationell cykelstrategi lanserades i Dome of Visions

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) valde Dome of Visions för den historiska presentationen av Sveriges första beslutade nationella cykelstrategi på fredagen, där NCC:s Svante Hagman medverkade. NCC välkomnar strategin och ser en bra cykelinfrastruktur som ett sätt att möta de hållbarhetsutmaningar som samhället står för: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

NCC stämmer Gävle Vatten på 17 MSEK

NCC Infrastructure stämmer Gävle Vatten på cirka 17 MSEK. Stämningsansökan, som lämnas in till Gävle tingsrätt den 21 april, avser merkostnader i samband med utbyggnaden av VA-nätet i Norrlandet.

NCC lanserar ny uppförandekod

NCC:s uppförandekod beskriver hur NCC ska agera i det dagliga arbetet och omfattar alla medarbetare, chefer, NCC:s styrelse och affärspartner. Nu uppdaterar och kompletterar NCC sin uppförandekod ytterligare.

NCC tecknar ramavtal med Vattenfall för säkerhetslösningar i trafiken

NCC har tecknat ett ramavtal med Vattenfall Services Nordic AB för säkerhetslösningar i trafikmiljö. Ramavtalet uppskattas vara värt 15-20 MSEK och rör Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg län, Blekinge län samt Skåne län. Trafiksäkerhets-lösningen som NCC erbjuder heter NCC ViaSafe.