NCC i Almedalen 2017: Den inkluderande staden

För sjätte året i rad var NCC i Almedalen. 2017 var temat den inkluderande staden och hur vi kan bygga ihop Sverige. 

NCC:s nordiska undersökning, The Inclusive City, visar att segregeringen i städerna ökar och att bostadsbrist är en stor källa till oro bland invånarna i våra storstäder. Vi på NCC vill bidra till att skapa en inkluderade stad för alla. I vår Dome of Visions diskuterade vi lösningar på denna och andra frågor tillsammans med politiker, experter och samarbetspartners. Läs mer om undersökningen här.

NCC:s seminarium i Dome of Visions Almedalen 2017

Måndag 3/7

13.00 - 13.40 Var finns barnen i våra framtida städer?

Tisdag 4/7

10.00 - 10.40 Hur kan digitala lösningar ge mer infrastruktur för pengarna? 

11.30 - 12.10 Digitala ekosystem utmanar en traditionell byggbransch i en cirkulär ekonomi. 

12.30 - 13.10 Våra städer växer isär och allt fler känner sig exkluderade – hur kan vi skapa inkluderande städer?

16.00 Välkommen till Digging Battle, där en grävmaskin, några utvalda profiler inom politik och näringsliv samt en koncernchef kommer lyfta frågan om en cirkulär ekonomi i ett helt nytt perspektiv.

Onsdag 5/7  

09.00 - 09.40 Våra städer växer isär - hur kan vi vända utvecklingen genom inkluderande stadsutveckling? 

11.00 - 11.45 Markvärdesfinansiering av dubbelspår Göteborg-Oslo.

14.14 - 14.55 Hur kan vi renovera så folk har råd att bo kvar?

Torsdag 6/7

09.30 - 10.00 Vilken riksdagspolitiker är bäst på matematik? 

10.00 - 10.40 Integration genom gratis läxhjälp? 

11:00 - 11:40 Vägen mot en nationell cykelpolitik – hur kan vi snabbt bygga en säker cykelinfrastruktur? 

Se filmer från seminarierna

Se filmer från NCC i Almedalen 2017