Kompetensbygget

Är du en blivande civilingenjör inom Väg- och Vatten/Samhällsbyggnad? Då är vårt program Kompetensbygget något för dig. I Kompetensbygget varvas betald praktik från olika arbetsplatser med seminarier och stimulerande erfarenhetsutbyte.

Kompetensbygget är ett bra sätt att få praktisk erfarenhet under din studietid samt skapa ett kontaktnät inför din kommande karriär. För NCC är den en fördel att få kontakt med framtidens talanger, direkt från universitet och högskolor.

Upplägg Kompetensbygget

Kompetensbygget finns i två olika upplägg beroende på vart i landet du studerar. För studerande på KTH, Chalmers och LTH består Kompetensbygget av två praktikperioder över somrarna mellan årskurs 2-3 samt 3-4. För studerande på LTU består Kompetensbygget istället av en sju-månaders praktikperiod. För båda uppläggen ingår löpande träffar med NCC och övriga kompetensbyggare med workshops, projektbesök och seminarier.

  • Starkt nätverk - Som Kompetensbyggare blir du en del av ett nätverk av Kompetensbyggare från hela landet. Via programmets nationella nätverksträffar innehållande bl.a. projektbesök, gruppövningar och seminarium, lär du känna NCC samtidigt som du utvecklar dig själv och skapar ett fantastiskt nätverk för framtiden.
  • Praktisk kompetens - Kompetensbygget ger dig en stadig och komplett grund att stå på. Blandningen av dina kunskaper från högskolan, NCC:s spännande och breda vardag samt erfarenhetsutbytet från nätverksträffarna skapar en unik kompetens för din kommande yrkesverksamhet.

Chalmers, KTH eller LTH

I årskurs 2

Under våren i årskurs 2: Planering av din första praktikperiod tillsammans med ansvarig på din ort.

Sommaren efter årskurs 2: Praktikperiod 1: Yrkespraktik under sommaren.

Uppstartsträff: Sommaren avslutas med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare från hela landet.

I årskurs 3

Träffar med NCC: Du deltar i minst två träffar per termin innehållande bl.a. studiebesök, workshops och seminarium.

Planering av din andra praktikperiod sker under våren i årskurs 3, tillsammans med ansvarig på din ort.

Sommaren efter årskurs 3: Praktikperiod 2: Yrkespraktik under sommaren.

I årskurs 4

Träffar med NCC: Du deltar i minst två träffar under höstterminen innehållande bl.a. studiebesök, workshops och seminarium.

Nationell Avslutningsträff: I januari/februari avslutas programmet med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare och även Traineer från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.

Sjumånaderspraktik LTU

I årskurs 3

Planering av din sjumånaderspraktik sker under våren tillsammans med ansvarig i den avdelning du skall göra praktiken.

Sommaren efter årskurs 3: Praktikperiod sju månader: Yrkespraktik + arbetsledning/utsättning + kalkyl/inköp.

Uppstartsträff: Sommaren avslutas med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.

I årskurs 4

Under hösten fortsätter din yrkespraktik.

Avslutningsträff: I januari/februari avslutas programmet med en nationell nätverksträff med Kompetensbyggare och även Traineer från hela landet. På programmet står utöver gemensamma fritidsaktiviteter bl.a. gruppövning, studiebesök och föreläsningar från NCC.