Så gör vi skillnad

Det finns få branscher där du har möjlighet att göra ett så bestående avtryck på framtiden som i byggbranschen. På samhället, på miljön och för enskilda människor. NCC tar den möjligheten på allvar och söker dig som vill göra framtiden lite bättre för många fler.

Projekten driver hållbar utveckling

Vi bygger bokstavligen in en hållbar utveckling i våra projekt. Genom en helhetssyn på projektets livscykel, spetskompetens inom nyckelområden samt en hel del erfarenhet ser vi till att samhälle, städer och infrastruktur byggs på en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar grund.

Nytta för kund och samhälle

Byggprojekt har ofta stor påverkan på många över lång tid. NCC är med från projektets tidiga skeden och har unika möjligheter att utveckla, bygga och följa upp resultatet. Nära samverkan med våra kunder gör att vi kan välja lösningar med bäst effekt och ökar samtidigt arbetsglädjen.

Spetskompetens från start till mål

Ett bra projekt är ett lagarbete där olika spetskompetenser spelar olika roller i olika skeden. Hos NCC arbetar olika specialister, roller och kompetenser tillsammans. Genom att låta rätt kompetens samverka kan vi leverera de bästa projekten för kund och samhälle.

Projekt som ändrar kartan

NCC driver stora och mindre projekt över hela Sverige som ändrar hur människor lever, arbetar och rör sig. Oavsett om utmaningen är att skapa lokaler som underlättar lärande eller att bygga helt ny infrastruktur genom en stadskärna utan att störa hundratals pendlare har vi aldrig en vanlig dag på jobbet.