Så arbetar ett regionalt nätverk

Medlemmarna i de regionala nätverken har stort inflytande över såväl program, inriktning som arbetssätt. Här är exempel på hur två av nätverken arbetar.

Stella Stockholm är det största närverket och de arbetar bland annat med mötesteknik, ledarskap och stresshantering samt ordnar gemensamma föreläsningar om karriärplanering, framtidens organisation, hur informationstekniken ska utnyttjas och ledarskapsfrågor.

Arbetsplatsbesök och studiebesök är också en del i verksamheten. Ett viktigt mål är inte bara att öka kunskaperna utan också skapa förståelse över affärsområdesgränserna.

I Stella Väst arrangeras föreläsningar i bland annat kommunikation, ledarskap och personlig utveckling. Föreläsningarna varvas med diskussionsträffar, där möjligheterna att utbyta erfarenheter uppskattas mycket. Studiebesök och arbetsplatsbesök står också på programmet.

Att påverka cheferna ser kvinnorna inom Stella Väst som det kanske viktigaste projektet. Det strategiska beslutet att rekrytera fler kvinnor till beslutande organ i NCC måste nå ut på regionnivå för att få effekt. De flesta rekryteringarna och även chefstillsättningar sker på regionnivå och det är här man måste påverka för att nå förändring. Det vill Stella Väst åstadkomma bland annat genom fortsatta diskussioner med regionernas chefer på olika nivåer.